Služby

Projektová činnost

Projektová činnost

Projektová dokumentace pro ohlášení a stavební povolení pozemních staveb:

 • Novostavby rodinných domů
 • Novostavby garáží, rekreačních objektů, hospodářských budov, přístřešků, pergol
 • Novostavby vodovodních a kanalizačních přípojek

Projektová dokumentace pro stavební úpravy stávajících objektů a dodatečné povolení:

 • Přístavby, bourání, legalizace stávajících staveb, pasport staveb

Projektová dokumentace pro územní studie

Poradenská činnost

Poradenská činnost

Prohlídka a prověření při koupi stavebního pozemku z hlediska:

 • Územního plánu
 • Záplavové oblasti, památkové zóny, ochranného pásma lesa či chráněné krajinné oblasti
 • Existence inženýrských sítí

Prohlídka při koupi starší nemovitosti:

 • Posouzení stavu stavebních konstrukcí

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Zajištění úplné dokladové části a rozhodnutí pro:

 • Ohlášení stavby
 • Stavební povolení a společné povolení či společný souhlas
 • Dodatečné povolení nebo ověření pasportu
 • Kolaudační souhlas

Realizační činnost

Realizační činnost

Poskytování služeb technického dozoru stavebníka:

 • Prohlídka a připomínkování projektové dokumentace
 • Kontrola prací prováděných realizační firmou
 • Kontrola fakturace

Poskytování služeb dozoru stavby při stavbě svépomocí

Omlouváme se, ale nepodařil se načíst obsah okna.